Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.autoplikis.lt taisyklės

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

Prekių užsakyme Prekių kainos nurodytos su PVM.
Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:

  1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį.
  2. Grynais atsiskaitant kurjeriui arba prekybos vietoje.Šis atsiskaitymo būdas negalimas, kai pasirenkamas pristatymas į autobusų stotį.
  3. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma apmokėjimo už prekes gavimas į Pardavėjo sąskaitą.
  4. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

Tik pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys.

1. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo tikslų adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.autoplikis.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:

Pirkėjo teisės:

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.autoplikis.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą su „autoplikis.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant grąžintiną prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Detalių gražinimas ir jų užsakymo atšaukimas yra negalimas jei dalys buvo užsakytos tiesiogiai iš gamintojo

Vartotojas padėdamas varnelę šalia "Susipažinau ir sutinku su sąlygomis" tuo pačiu parodo, kad jis susipažinęs su pirkimo taisyklių turiniu ir sutinka laikytis visų jose nurodytų taisyklių

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „www.autoplikis.lt“ teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus.

4. Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes į kitus miestus pristato siuntų tarnyba DPD.
Jei siunčiama per autobusų siuntų skyrių, tuomet pirkėjas atsiima prekes pats savo miesto autobusų stoties skyriuje arba ( jei tame mieste nėra siuntų skyriaus ) tiesiogiai iš autobuso vairuotojo ( pirkėjui būna iš anksto pranešama autobuso atvykimo laikas )

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu ( Kauno mieste ) patikrinti siuntos būklę. Jei siunta perduodama pirkėjui kitam mieste ir pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Plačiau apie pristatymo kainas skaitykite čia

5. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos „www.autoplikis.lt“ parduodamos prekės yra naujos , nenaudotos.Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo atvaizdavimo prietaisų ypatybių.

Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios sąlygas ir terminus nustato prekių gamintojai arba tiekėjai.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Pardavėjas neteikia prekių garantijų ,tai daro gamintojas, kuriam vėliau ir siunčiamos brokuotos dalys,kad šis nustatytų ar tikrai ta detalė brokuota ar ji tokia tapo po netinkamo montavimo ar eksploatavimo.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Prekėms, montuotoms ne autorizuotuose servisuose, garantija nesuteikiama.

6. Prekių grąžinimas

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo prekės įsigyjimo, jeigu šis laikotarpis yra praėjęs prekės atgal nepriimamos. Jeigu prekės grąžinamos dėl pirkėjo kaltės, grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
  • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Siuntą išsiuntus ir pirkėjui jos neatsiėmus per 3 dienas, siunta grąžinama atgal siuntėjui ir siuntimo išlaidos tokiu atveju pirkėjui negrąžinamos.

2014 metais Lietuvoje įgyvendinant Direktyvą dėl vartotojų teisių (2011/83/ES), įsigaliojo naujieji Europos Sąjungos reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Naujos nuostatos dėl nuotolinės prekybos įtvirtintos:
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) - 6.228(11) straipsniuose;
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme;
Mažmeninės prekybos taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo).

Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymas ir atsisakymo teisinės pasekmės
Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo ar paslaugų sutarties pasirašymo. Vartotojas privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos.

Nutraukti sutartį vartotojas gali ir pateikęs aiškų pranešimą apie atsisakymą, taip pat, jeigu pageidauja, užpildęs laisvos formos sutarties atsisakymo formą.

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui, nebent sutartyje numatyta, kad prekes atsiima pats pardavėjas. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas turėtų padengti vartotojas, nebent nuotolinės prekybos sutartyje numatyta, kad šios išlaidos tenka verslininkui. Grąžinimo išlaidos taip pat tenka pardavėjui tais atvejais, kai pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

Vartotojas gali grąžinti kokybišką prekę pardavėjui ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, yra nepraradęs prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi daikto pirkimą iš pardavėjo įrodančius dokumentus bei prekės garantiją patvirtinantį dokumentą, jeigu toks yra. Pirkimą įrodančiais dokumentais gali būti laikomi kasos aparato kvitas, pirkimo - pardavimo kvitas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita. Jeigu vartotojas neišsaugojo prekės pirkimo - pardavimo dokumento, prekė gali būti keičiama arba vykdomi kiti vartotojo prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Pardavėjas, gavęs vartotojo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų, privalo grąžinti vartotojui visas jo sumokėtas sumas. Turi būti grąžinamos ir vartotojo apmokėtos prekių pristatymo išlaidos, nebent vartotojas buvo pasirinkęs kitą negu verslininko siūlytas pigiausią pristatymo būdą. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui sumokėtų sumų tol, kol prekės nepasiekia pardavėjo arba kol vartotojas nepateikia įrodymų, kad prekės tikrai buvo išsiųstos.

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui (pageidautina per VENIPAK ar DPD siuntų tarnybas)
LABAI PRAŠOME NESIŲSTI GRĄŽINAMŲ PREKIŲ PER LIETUVOS PAŠTĄ - SIUNTIMAS UŽTRUNKA LABAI ILGAI

Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas padengia vartotojas.

7. Atsakomybė

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8.Informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia prekių užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

9. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.