Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Jūsų asmens duomenų saugumu UAB ''Autoplikis''  rūpinasi  paskirtas nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas, telefono nr.: +370 620 77889 elektroninio pašto adresas: info@autoplikis.lt

 • Asmens duomenys laikomi/saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

1.Kokią informaciją ir kokiu tikslu mes renkame?

   Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 •  Bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums:
 • Jūsų pirkimų istoriją;
 • Susirašinėjimų su Jumis istoriją tam, jei vėliau kiltų klausimai, susiję su Jūsų užsakymu.

Smulkiau:

Perkant prekę elektroniniu būdu iš mūsų parduotuvės, sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis,tam reikalinga tokia informacija  -

 • Jūsų vardas, pavardė,
 • Tel. numeris,
 •  El. pašto adresas,
 •  Siuntos pristatymo adresas, jei yra pasirinkta pristatymas į namus ar kitas siuntos pristatymo adresas.
 • (Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes pristatytume nurodytu adresu.)
 • Nurodomas kitas asmuo, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes (jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą).  Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs tuo pačiu patvirtinate, jog turite tų asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 
   

Jūsų duomenys reikalingi tam, kad siuntų tarnyba laiku ir tiksliai pristatytų jūsų užsakytas siuntas.

Telefono numeris reikalingas tam,kad siuntų kurjeris galėtų susisiekti su jumis ir informuoti apie siuntos pristatymo laiką ir jei mums kiltų neaiškumai dėl užsakytų prekių tinkamumo jūsų pasirinktai transporto priemonei arba užsakymo įvykdymo datos.

Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik tai sutarčiai sudaryti ir įvykdyti.

Daugumai detalių teikiama dviejų metų garantija, todėl informacija apie užsakymus yra saugoma dvejus metus.

Duomenų subjektas yra informuojamas, kad užsakydamas prekes autoplikis.lt parduotuvėje jis duoda sutikimą tvarkyti su užsakymu susijusius asmeninis duomenis. Duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis duomenų subjektas gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą el. pašto adresu: info@autoplikis.lt.

2.Duomenų nerenkame, nesaugome ir nesiejame su asmeniu

 • nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;
 • neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

3.Prisidėkite prie savo duomenų tvarkymo

 • Galite kreiptis į mus dėl Jūsų asmens duomenų pataisymo, jei susipažinę su jais Jūs nusprendžiate, kad duomenys yra neteisingi ar neišsamūs
 • Galite kreiptis į mus dėl sunaikinimo Jūsų asmens duomenų, jeigu manote, kad: 
 • Jūsų asmens duomenys nėra reikalingi, tiems tikslams, kurių siekėte
 • Norite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis
 •  Jūsų asmens duomenis tvarkome be jūsų sutikimo
 • nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, atliekančią asmens duomenų tvarkymo priežiūrą.

 

      4.Dėl duomenų rinkimo ir saugojimo garantinio aptarnavimo metu

 • Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Vardą , pavardę;
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą:
 • Pristatymo adresą;
 • Užsakymo informaciją.

Nepageidaujant, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones. 

 

   5.AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI? 

Asmens duomenys renkami ir tvarkome teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

 • Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
 • Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
 • Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.
 • Nesutinkant su savo asmens duomenų tvarkymu jūs negalėsite užsisakyti prekių ir naudotis UAB ''AUTOPLIKIS'' elektronine parduotuve 

6. Slapukai
Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

7. Politikos pakeitimai
Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

8. Trečiųjų šalių interneto svetainės
Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

 

.