stiklo-ledo-tirpiklis-sonax-500ml-331241

Ledo tirpiklis apledėjusiems automobilio stiklams. Akimirksniu pašalina ledą nuo stiklų, padarydamas juos vėl skaidriais. Užtikrina geresnę apsaugą nuo pakartotinio stiklo apledėjimo. Sudėtyje yra glicerino, kuris išlaiko valytuvų gumas elastingas. Dėl efektyvaus SONAX stiklų ledo tirpiklio nebereikia naudoti ledo gremžtuko, stiklą apsaugomas nuo subraižymo. Citrinos kvapo.

NAUDOJIMAS: Nustatykite purkštuko pozicija į poziciją SPRAY. Tolygiai padenkite apledėjusius langus ledo tirpikliu ir leiskite jam kurį laiką veikti. Jeigu reikia, apipurškite stiklus dar kartą. Nuvalykite numinkšėjusį ledą. Siekiant išvengti pakartotinio apledėjimo, nuvalytus stiklus apipurškite dar kartą ledo tirpikliu. Neturi jokio poveikio dažytiems paviršiams, plastikui ir gumai.

Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Tinkamumo naudoti terminas: nėra (galioja neterminuotai).

Tūris: 500 ml

Gamintojas: SONAX GmbH, Vokietija

03312410-490

Jeigu prekės nėra sandėlyje, jos pristatymas iki mūsų sandėlio gali užtrukti 0-2 d.d.

Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.

Kaina: 5.00€