Daiktų keitimas ir grąžinimas

Pagal 6.362 straipsnį  Daiktų keitimas ir grąžinimas | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė          https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.362 

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-11-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2017-11-01

Teisės akto statusas: Galiojantis

1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos.

KEISTA:

2016 12 08 įstatymu Nr. XIII-64 (nuo 2017 11 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29145)

 

3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.

KEISTA:

2013 12 19 įstatymu Nr. XII-700 (nuo 2014 06 13)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00069)

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2016 12 08 įstatymu Nr. XIII-64 (TAR, 2016, Nr. 2016-29145) nustatyta, kad 3.362 straipsnio 2 dalyje nustatytas keturiolikos dienų terminas taikomas po įstatymo Nr. XIII-64 įsigaliojimo (2017 11 01) sudarytoms vartojimo pirkimo-pardavimo sutartims.

17. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

17.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a

2014 metais Lietuvoje įgyvendinant Direktyvą dėl vartotojų teisių (2011/83/ES), įsigaliojo naujieji Europos Sąjungos reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Naujos nuostatos dėl nuotolinės prekybos įtvirtintos:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) - 6.228(11) straipsniuose;

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme;

Mažmeninės prekybos taisyklėse  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo).

Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymas ir atsisakymo teisinės pasekmės

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo ar paslaugų sutarties pasirašymo. Vartotojas privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos.

Nutraukti sutartį vartotojas gali ir pateikęs aiškų pranešimą apie atsisakymą, taip pat, jeigu pageidauja, užpildęs laisvos formos sutarties atsisakymo formą.

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui, nebent sutartyje numatyta, kad prekes atsiima pats pardavėjas. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas turėtų padengti vartotojas, nebent nuotolinės prekybos sutartyje numatyta, kad šios išlaidos tenka verslininkui. Grąžinimo išlaidos taip pat tenka pardavėjui tais atvejais, kai pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

Vartotojas gali grąžinti kokybišką prekę pardavėjui ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, yra nepraradęs prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi daikto pirkimą iš pardavėjo įrodančius dokumentus bei prekės garantiją patvirtinantį dokumentą, jeigu toks yra. Pirkimą įrodančiais dokumentais gali būti laikomi kasos aparato kvitas, pirkimo - pardavimo kvitas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita. Jeigu vartotojas neišsaugojo prekės pirkimo - pardavimo dokumento, prekė gali būti keičiama arba vykdomi kiti vartotojo prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Pardavėjas, gavęs vartotojo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų, privalo grąžinti vartotojui visas jo sumokėtas sumas. Turi būti grąžinamos ir vartotojo apmokėtos prekių pristatymo išlaidos, nebent vartotojas buvo pasirinkęs kitą negu verslininko siūlytas pigiausią pristatymo būdą. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui sumokėtų sumų tol, kol prekės nepasiekia pardavėjo arba kol vartotojas nepateikia įrodymų, kad prekės tikrai buvo išsiųstos.Pinigai grąžinami tuomet , kai yra gauta grąžinta prekė ir įvertinta jos prekinė būklė

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui ( pageidautina per VENIPAK ar DPD siuntų tarnybas )

IŠSIUNTUS GRĄŽINAMĄ PREKĘ NEDELSIANT PRANEŠTI PARDAVĖJUI SIUNTOS NUMERĮ IR IŠSIUNTIMO DATĄ

LABAI PRAŠOME NESIŲSTI GRĄŽINAMŲ PREKIŲ PER PAŠTĄ .

Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas padengia vartotojas.

REKLAMACIJA---

Kilus abejonėms dėl dalių kokybės , dalis siunčiama gamintojui , nes tik gamintojas gali nustatyti ar ji brokuota ar tokia tapo po montavimo nesilaikius visų instrukcijose numatytų procedūrų. Reklamacijos procesas užtrunka nuo 1 mėn. iki 3 mėn.

Gamintojui nustačius , kad detalė buvo sugadinta ar kaip pažeista montavimo metu , ta detalė grąžinama pirkėjui.Taip pat reklamacija gali būti atmesta , jei detalė buvo montuojama ne kvalifikuotame autoservise.

Gamintojui nustačius , kad detalė brokuota , pirkėjui grąžinami arba pinigai sumokėti už ją arba duodama nauja tokia pati detalė.

------------------------------------------------------------------------------------

POLULIARAIUSI MITAI APIE 14 DIENŲ GRĄŽINIMO TEISĘ

https://vvtat.lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai/377/populiariausi-mitai-apie-14-dienu-prekiu-grazinimo-teise:1479

Detalių nerasta.