variklio-originali-alyva-gm-5w30-dexos2--5-l-perskaitykite-prekes-aprasyma-

IŠPILSTYMO DATA: 2024-06-12

(jei siunčiama per DPD , tai ne daugiau kaip 4 vnt )

„GM 5W-30 dexos2“ - nauja ekologiška didelio efektyvumo alyva „Opel“ automobiliams.

Mažo SAP (sieros, pelenų ir fosforo kiekio) „GM 5W-30 dexos2“ variklių alyva gaminama naudojant patentuotą bazinių didelio efektyvumo alyvų ir pažangiausių priedų mišinį, kurio formulė visiškai suderinama su naujausiais dyzelinio kuro dalelių filtrais (DPF) ir benzino kataliziniais keitikliais (CAT). „5W-30 dexos2“ užtikrina išskirtinę valymo jėgą, variklio apsaugą nuo dėvėjimosi ir bendrą apsaugą bei padidina kuro ekonomiją.

„5W-30 dexos2“ privalumai:
• Užtikrina išskirtinę apsaugą nuo dėvėjimosi per visą ilgą keitimo intervalą.
• Patobulinti detergentai / išsklaidantys priedai pagerina variklio švarą ir apsaugą nuo šlamo ir žalingų nuosėdų susidarymo.
• Prailgina emisijos mažinimo sistemų (DPF ir CAT) eksploatacijos laiką ir išlaiko jų efektyvumą ir dyzeliniuose, ir benzininiuose varikliuose, nes jos sudėtyje mažai sieros, pelenų ir fosforo (SAP).
• Suteikia kuro taupymo privalumų.
• Puikus efektyvumas esant aukštai ir žemai temperatūrai.

„5W-30 dexos2“ savybės:
• Atitinka naująją „GM dexos2“ variklių alyvos specifikaciją, ankstesnes GM specifikacijas GM-LL-A-025 ir GM-LL-B-025 bei šias pramonės specifikacijas: ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SN / CF.

„5W-30 dexos2“ naudojimas kituose modeliuose („5W-30 dexos2“ turi šių gamintojų patvirtinimus):
• Mercedes-Benz MB 229.51, MB 229.52
• Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01

GM kodai: 93165557, 1942003

Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens vandens. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punktas, pagal vietinį, regioninį, nacionalinį ir (arba) tarptautinį reglamentą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Jeigu prekės nėra sandėlyje, jos pristatymas iki mūsų sandėlio gali užtrukti 0-2 d.d.

Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.

Kaina: 28.00€