adblue-karbamido-tirpalas-protec-325-10l

AdBlue karbamido tirpalas PROTEC 10L

MB A000.583.0107, VW G052.910.A2, BMW 83190441139, MAZDA 0000-AD-002, PEUGEOT/CITROEN 1611328380

Specifikacija - ISO 22241;Rekomenduojamo priedo gaminio numeris - V10-5573; FEBI 171335

Karbamido tirpalas - NOx (azotio oksidus) redukuojanti medžiaga. Karbamido tirpalas įpurškiamas į automobilių su dyzeliniais varikliais išmetimo sistemas priešselektyvaus redukavimo katalizatorių ir dėlšio tirpalo bei azoto oksido dujų, kartu patenkančių ant katalizatoriaus, reakcijos azoto oksido dujos ir kietosios dalelės paverčiamos vandens garais ir azotu.Naudojant šią technologiją optimizuojamas variklio darbas, sumažėja dalelių emisija ir maksimizuojama degalų energija. Kitas svarbus proceso rezultatas yra degalų sąnaudų sumažinimas vidutiniškai 5 %.
"AdBlue" skystis nėra pavojingas žmonėms ir gyvūnams. Jis netoksiškas, nedegus ir nesprogus. Skystis kristalizuojasi, kai temperatūra žemesnė nei -11 °C, tačiau tai neturi jokios įtakos vėlesniam jo naudojimui- užvedus automobilį skystis atšyla ir kokybės nepraranda.
"AdBlue" skysčiui pavojingesnė aukšta temperatūra, tai yra 35 °C ir daugiau. Aukštoje temperatūroje skystis negrįžtamai skyla į atskirus cheminius elementus, todėl itin svarbu pasirūpinti tinkamu "AdBlue"laikymu. "AdBlue" turi būti saugomas atokiau nuo šildymo įrenginių ar tiesioginės saulės spindulių.
Skysčiui patekus ant odos, privaloma nedelsiant jį nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jeigu šio skysčio pateko į burną, būtina nedelsiant išgerti daug vandens ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

( L4 -078 785 ) 061 878

Jeigu prekės nėra sandėlyje, jos pristatymas iki mūsų sandėlio gali užtrukti 0-2 d.d.

Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.

Kaina: 19.90€