sonax-dervu-salinimo-priemone-03342000-

SONAX Dervų šalinimo priemonė 03342000

  • naudojamas dalies numeris: SONAX 334200
  • EAN: SONAX 4064700334205
  • sc-s334200

Pavojinga!

Ypač degus aerozolis. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.

Kaina: 5.37€