Kaip žinia, alyvos keitimo intervalus nustato automobilio/variklio gamintojas. Paprastai tokias rekomendacijas galima rasti automobilio eksploatavimo instrukcijoje. Jeigu jos nėra – ieškokite internete arba kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą. Gali būti ir taip, kad skirtingi variklių gamintojai tai pačiai alyvai nustato skirtingus darbo intervalus. Naujesniuose automobiliuose dažnai naudojamos ir programuojamos alyvos keitimo intervalo nustatymo kompiuterinės sistemos. Jos pagal tam tikrą algoritmą apdoroja sukauptą informaciją apie eksploatacijos sąlygas ir prietaisų skydelyje informuoja vairuotoją apie tai, kad būtina pakeisti alyvą. Greta alyvos keitimo pagal ridą, neretai lygiagrečiai nurodomas ir rekomenduojamas alyvos keitimas pagal eksploatacijos laiką pvz., keisti alyvą ne rečiau nei 1 kartą per metus, nepriklausomai nuo ridos. Priklausomai nuo gamintojo, aukštesnės kokybės alyva gali suteikti ilgesnius ridos ar laiko tarp alyvos keitimų intervalus.

Bendro pobūdžio rekomendacija alyvos keitimui pagal ridą būtų tokia:
Mineralinę alyvą keiskite kas 6000 - 10 000 km, pusiau sintetinę - kas 8 000 - 12 000 km, sintetinę – kas 15 000 km ir daugiau.

Mūsų variklio tepalo - alyvos asortimentą galite rasi čia: http://autoplikis.lt/prekes/kategorija/42-alyva-auto/336-alyva-auto-varikliui