antifrizas-raudonas-g12-koncentratas-5l

HEPU P999-G12 - aukščiausios kokybės prailginto veikimo (longlife) aušinimo skysčio (antifrizo) koncentratas, pagamintas etilenglikolio pagrindu. Sudėtyje nėra nitritų, aminų, fosfatų ir silikatų. Specialiai sukurtas naudoti aliuminio ir ketaus varikliuose. Patikima apsauga nuo korozijos, perkaitimo, nuosėdų susidarymo ir kavitacijos (putojimo) kartu garantuojant puikias aušinimo savybes. Skiedžiamas vandeniu, santykiu 1:1. Apsauga nuo užšalimo iki -37°C.

Atitinka standartus:
• Audi/VW G12 / TL 774D
• Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8D A1
• Opel 1940663
• Volvo 1381080
• ASTM D3306/4656
• AFNOR NF R 15-601
• BS 6580
• MTU MTL 5048

Spalva: raudona

Talpa: 5L

Gamintojas: HEPU Autoteile GmbH, Vokietija

ATSARGIAI! Kenksminga prarijus. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /kreiptis į gydytoją. Išskalauti
burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti pagal regioninius/nacionalinius reikalavimus.
Sudėtyje yra etilenglikolio.

Prieš užsakydami detalę įsitikinkite ar ji bus tinkama jūsų automobiliui. Jei abejojate dėl pasirinkimo, prašome kreiptis į pardavimo konsultantą dėl patikslinimo.

Kaina: 22.00€