Daiktų keitimas ir grąžinimas

Pagal 6.362 straipsnį  Daiktų keitimas ir grąžinimas | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė          https://www.infolex.lt/ta/12755:str6.362 

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2017-11-01

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2017-11-01

Teisės akto statusas: Galiojantis

1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos.

KEISTA:

2016 12 08 įstatymu Nr. XIII-64 (nuo 2017 11 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29145)

 

3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.

KEISTA:

2013 12 19 įstatymu Nr. XII-700 (nuo 2014 06 13)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00069)

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2016 12 08 įstatymu Nr. XIII-64 (TAR, 2016, Nr. 2016-29145) nustatyta, kad 3.362 straipsnio 2 dalyje nustatytas keturiolikos dienų terminas taikomas po įstatymo Nr. XIII-64 įsigaliojimo (2017 11 01) sudarytoms vartojimo pirkimo-pardavimo sutartims.

17. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

17.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a

Vartotojas turi išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui.

Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas padengia vartotojas.

Detalių nerasta.